0

کلمات کلیدی را وارد نمایید

هدف اصلی تیم متخصص IQ سازان

baby-parrot-costume

سلام تیم متخصص IQ سازان با مجوز چاپ از  وزارت فرهنک  ارشاد اسلامی در ساخت محصولات آموزشی تصویری( برای اختلالات طیف اوتیسم و افراد با نیازهای ویژه) با هدف افزایش در سرعت عملکرد در یادگیری در آموزش زنجیره سازی رفتارها در راندمان زمان کوتاه ….به صورت تصویری و قابل مشاهده گام مهمی را در کمک به این افراد برداشته هست تا آنجا که افراد با اختلالات طیف اوتیسم و افراد با نیازهای ویژه در سریعترین زمان ممکن در آموزشهای تصویری از طریق این محصولات به یادگیری خواهند رسید در این محصولات تصویری سعی شده هست اجزا تشکیل دهنده رفتار به صورت مجزا و مرحله ای …در شکل گیری یک رفتار به تصویر کشیده شود و کودک و یا نوجوان دارای اختلال از طریق مشاهده تصاویر .. میان رفتار و محیط ..ارتباط برقرار میکند..و یادگیری مرحله به مرحله انجام میگیرد …و یادگیری در مهارتهای خودیاری و رشد زبان و ارتباط و رشد مهارت اجتماعی ..تفکر و تخیل ..روابط میان فردی ..دوست یابی ..حالتهای عاطفی چهره ..ادراک زبان بدن ..تعمیم پذیری …درک دشواریهای حسی ..‌تماس چشمی ..و آموزشهای مهارت اجتماعی در قالب داستانهای اجتماعی تصویری …پیروی از قوانین و اصول مربوط به گفتگو و شرح وقایع و داستانسرایی …رعایت نوبت در مکالمه ….درک معانی پنهان …فعالیتهای شغلی و حرفه ای ..و………‌‌جنبه آموزشی خواهد داشت.

با استفاده از این روشها به عنوان بسته های آموزشی جایگزین و کمکی برای افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم ارائه شده تا با استفاده از آن اقدام به برقراری ارتباط نمایند و کمک میکند تا بتوانند آغاز گر ارتباط باشند و با استفاده از این بسته ها برای برآوردن نیازهای خود استفاده کند و با ترکیب تصاویر میتواند تقاضاهای خود را با شریک ارتباطی خود اعلام کند و افراد برای برآوردن نیازهای خود به دیگران نزدیک شوند این بسته های تصویری آموزشی برای افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم و افراد با نیازهای ویژه برای افزایش سطح توانایی ارتباطی  ..با استفاده از تصاویر توسط تیم متخصص ای کیو سازان طراحی شده هست که از اصول تغییر رفتار ریشه گرفته هست که باعث ارتباط خودانگیخته میشود و بسته ها در محیط خانه و مدرسه و ضمن انجام فعالیتهای روزمره اجرا میشود در آموزش برنامه از اغلب تکنیکهای رفتاری مانند زنجیره سازی ..شکل دهی ..سرنخ دهی ..مدل سازی استفاده میشه تیم  IQسازان برنامه ها را طوری طراحی کرده هست که این بسته ها نیازمند به هیچ پیش نیازی نیست و گام نخست برنامه نیازمند درونی هر فرد برای برقراری ارتباط با دیگران به منظور رفع نیازهای خود هست ..افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم نیز برای برقراری ارتباط با دیگران نزدیک میشوند ولی روش مورد استفاده آنها برای دیگران قابل درک نیست به همین دلیل  از تصویر به عنوان زبانی مشترک برای برقراری ارتباط استفاده میشود.

محصولات IQ سازان

برای خرید محصولات IQ سازان بر روی دکمه زیر کلیک کنید 🙂